Grotten en kliffen

Salangaan op nest in grot
Salangaan op nest in grot

De talrijke grotten in de archipel herbergen vaak grote aantallen vleermuizen. Ze verraden hun aanwezigheid niet alleen doordat ze dikwijls gaan rondfladderen als men de grot betreedt, maar ook door de muffe lucht van hun uitwerpselen. De vleermuizen oriënteren zich in het duister door het uitstoten van ultrasone geluiden. De geluidsgolven worden weerkaatst door voorwerpen en de echo wordt geregistreerd door de speciaal aangepaste oren van de vleermuizen. De meeste grottenbewonende vleermuizen zijn insecteneters die behoren tot de onderorde der Microchiroptera (kleine vleermuizen).

Een andere zeer interessante diergroep die men in grotten en ook bij steile kliffen kan aantreffen vormen de salanganen. Dat zijn gierzwaluwen (familie Apodidae) die de nestjes maken waarmee de Chinezen hun befaamde vogelnestjessoep bereiden. Evenals de vleermuizen beschikken ze over een echolocatiesysteem. De geluiden die de salanganen uitstoten zijn hoorbaar voor het menselijk oor en het gekwetter van talloze in een duistere ruimte rondvliegende exemplaren kan angstaanjagend aandoen. De 'witte' nesten van de soort Collacalia fuciphaga (eetbaar nest-salangaan) zijn geheel uit speeksel opgebouwd en worden het meest gewaardeerd voor de soep. De nesten van de salanganen worden onder andere verzameld in de omgeving van het dorpje El Nido (Spaans voor 'Het Nest') in Noord-Palawan. Deze streek is rijk aan steile kalksteenrotsen welke uitstekende nestelgelegenheden bieden voor de vogels. De nestverzamelaars ('busiadores') moeten dikwijls levensgevaarlijke klimpartijen uitvoeren om de nesten te bereiken. Het verzamelen begint omstreeks december, als de regentijd is afgelopen. De uitwerpselen van de vleermuizen en salanganen en ander organisch materiaal (dode exemplaren, delen van nesten) dat op de bodem van grotten en rotsnissen terechtkomt vormen een voedselbron voor talloze kakkerlakken en ander klein gedierte. Slangen, varanen en andere predatoren proberen jonge salanganen uit het nest te roven en bemachtigen vleermuizen die op de grond terecht zijn gekomen.

Gerelateerde onderwerpen

 • Bosgebieden van het binnenland

  Imposante plankwortels
  Oorspronkelijk waren de Filippijnen grotendeels bedekt met bos. Ten gevolge van de rigoureuze ontbossing welke vooral tijdens de periode na de Tweede...
 • Cultuurlandschappen

  Koe met koereigers
  Een groot deel van het landoppervlak is in cultuur gebracht. Dit is vooral het geval in de kuststreken en de laaglandgebieden. In vrij veel gebieden (o.a....
 • Koraalriffen

  Koraalrif
  Rond de kusten van de eilanden en in ondiepe zeegebieden bevinden zich op talloze plaatsen prachtige koraalriffen. Een koraalrif is opgebouwd uit de...
 • Natuurbescherming op de Filippijnen

  Jongen met honingzuiger (gedood met katapult)
  In het voorafgaande hebt u verscheidene malen kunnen lezen dat de Filippijnse natuur van verschillende kanten bedreigd wordt. Grote problemen zijn vooral de...
 • Open zee

  Walvishaai
  Tijdens zeereizen tussen de eilanden kan men soms interessante diersoorten waarnemen. Vrij geregeld kan men vliegende vissen (Exocoetidae) uit het water zien...
 • Zandstranden en mangrovebossen

  De roodbruine nachtreiger
  Langs de duizenden kilometers kust van de archipel bevinden zich talloze idyllische, door palmen omzoomde stranden waarvan slechts een klein deel regelmatig door...
 • Zoetwaterbiotopen

  Lake Bato, Zuid-Luzon
  De verscheidenheid aan zoetwaterbiotopen in de archipel is behoorlijk groot. Men vindt er vele beken en rivieren, maar tevens enkele grote en een vrij groot...