Natuurbescherming op de Filippijnen

Jongen met honingzuiger (gedood met katapult)
Jongen met honingzuiger (gedood met katapult)

In het voorafgaande hebt u verscheidene malen kunnen lezen dat de Filippijnse natuur van verschillende kanten bedreigd wordt. Grote problemen zijn vooral de inkrimping van natuurlijke biotopen (oerwouden, mangrovemoerassen, koraalriffen) als gevolg van overexploitatie en de verschillende vormen van milieuvervuiling (stedelijk en industrieel afval, bestrijdingsmiddelen). Teneinde resterende gebieden die min of meer nog in een oorspronkelijke staat verkeren te behouden is natuurbescherming absoluut noodzakelijk.

De lokale bewustwording wat betreft natuurbehoud en milieubeheer is helaas nog weinig ontwikkeld en dat is ook niet zo verwonderlijk in een land waar een groot deel van de bevolking in armoede leeft. Men heeft wel wat anders aan het hoofd dan zich druk te maken om de natuur. De Haribon Foundation is de landelijke organisatie die zich bezighoudt met natuurbeschermingsprojecten. In het tijdschrift 'Haring Ibon', dat vier maal per jaar verschijnt, worden artikelen gepubliceerd over onderzoekprogramma's en dergelijke. Er bevinden zich op de Filippijnen tientallen natuurgebieden met een bepaalde beschermingsstatus, variërend van nationaal recreatiegebied tot strikt reservaat. Helaas wordt de bescherming in deze gebieden in de praktijk lang niet altijd nageleefd. Stroperij en illegale houtkap komen bijvoorbeeld regelmatig voor binnen reservaten. De voor de toerist meest interessante natuurgebieden zijn de grotere nationale parken. De voorzieningen voor toeristen zijn over het algemeen beperkt, maar het feit dat er geen sprake is van massatoerisme heeft natuurlijk ook zijn charme.

Gerelateerde onderwerpen

 • Bosgebieden van het binnenland

  Imposante plankwortels
  Oorspronkelijk waren de Filippijnen grotendeels bedekt met bos. Ten gevolge van de rigoureuze ontbossing welke vooral tijdens de periode na de Tweede...
 • Cultuurlandschappen

  Koe met koereigers
  Een groot deel van het landoppervlak is in cultuur gebracht. Dit is vooral het geval in de kuststreken en de laaglandgebieden. In vrij veel gebieden (o.a....
 • Grotten en kliffen

  Salangaan op nest in grot
  De talrijke grotten in de archipel herbergen vaak grote aantallen vleermuizen. Ze verraden hun aanwezigheid niet alleen doordat ze dikwijls gaan rondfladderen...
 • Koraalriffen

  Koraalrif
  Rond de kusten van de eilanden en in ondiepe zeegebieden bevinden zich op talloze plaatsen prachtige koraalriffen. Een koraalrif is opgebouwd uit de...
 • Open zee

  Walvishaai
  Tijdens zeereizen tussen de eilanden kan men soms interessante diersoorten waarnemen. Vrij geregeld kan men vliegende vissen (Exocoetidae) uit het water zien...
 • Zandstranden en mangrovebossen

  De roodbruine nachtreiger
  Langs de duizenden kilometers kust van de archipel bevinden zich talloze idyllische, door palmen omzoomde stranden waarvan slechts een klein deel regelmatig door...
 • Zoetwaterbiotopen

  Lake Bato, Zuid-Luzon
  De verscheidenheid aan zoetwaterbiotopen in de archipel is behoorlijk groot. Men vindt er vele beken en rivieren, maar tevens enkele grote en een vrij groot...