Zoetwaterbiotopen

Lake Bato, Zuid-Luzon
Lake Bato, Zuid-Luzon

De verscheidenheid aan zoetwaterbiotopen in de archipel is behoorlijk groot. Men vindt er vele beken en rivieren, maar tevens enkele grote en een vrij groot aantal kleine meren en enkele interessante moerassige gebieden. Deze plaatsen lenen zich goed om bepaalde soorten vogels gade te slaan zoals reigerachtigen en andere moerasvogels. Hoewel de reigers thans veel schaarser zijn dan in vroeger jaren kan men de kleinere soorten nog wel regelmatig waarnemen. De gewoonste soort is het Aziatische woudaapje (Ixobrychus sinensis), een geelbruin miniatuurreigertje dat zich meestal schuilhoudt in de oevervegetatie en gewoonlijk slechts vliegt over korte afstanden. Zowel langs snelstromend als bij stilstaand water kan men regelmatig ijsvogels aantreffen. De meest indrukwekkende soort is de ooievaarssnavel (Pelargopsis capensis), welke zijn naam dankt aan zijn buitengewoon forse rode snavel. Het is de moeite waard om bij een wandeling langs een rivier in een natuurlijke omgeving eens te letten op de aanwezigheid van bepaalde soorten reptielen zoals de ruim twee meter lange Indische varaan (Varanus salvator) en de Filippijnse waterhagedis (Hydrosaurus pustulatus) die ongeveer een meter lang wordt. Het zijn beide goede zwemmers. Bij de laatste soort heeft het mannetje een opvallende kiel bovenop de staart. Krokodillen (Crocodylus mindorensis en Crocodylus porosus) zijn zeer zeldzaam geworden op de Filippijnen.

Gerelateerde onderwerpen

 • Bosgebieden van het binnenland

  Imposante plankwortels
  Oorspronkelijk waren de Filippijnen grotendeels bedekt met bos. Ten gevolge van de rigoureuze ontbossing welke vooral tijdens de periode na de Tweede...
 • Cultuurlandschappen

  Koe met koereigers
  Een groot deel van het landoppervlak is in cultuur gebracht. Dit is vooral het geval in de kuststreken en de laaglandgebieden. In vrij veel gebieden (o.a....
 • Grotten en kliffen

  Salangaan op nest in grot
  De talrijke grotten in de archipel herbergen vaak grote aantallen vleermuizen. Ze verraden hun aanwezigheid niet alleen doordat ze dikwijls gaan rondfladderen...
 • Koraalriffen

  Koraalrif
  Rond de kusten van de eilanden en in ondiepe zeegebieden bevinden zich op talloze plaatsen prachtige koraalriffen. Een koraalrif is opgebouwd uit de...
 • Natuurbescherming op de Filippijnen

  Jongen met honingzuiger (gedood met katapult)
  In het voorafgaande hebt u verscheidene malen kunnen lezen dat de Filippijnse natuur van verschillende kanten bedreigd wordt. Grote problemen zijn vooral de...
 • Open zee

  Walvishaai
  Tijdens zeereizen tussen de eilanden kan men soms interessante diersoorten waarnemen. Vrij geregeld kan men vliegende vissen (Exocoetidae) uit het water zien...
 • Zandstranden en mangrovebossen

  De roodbruine nachtreiger
  Langs de duizenden kilometers kust van de archipel bevinden zich talloze idyllische, door palmen omzoomde stranden waarvan slechts een klein deel regelmatig door...