Bevolking

Begraafplaats op Formentera
Begraafplaats op Formentera, ©diluvi.com Anna i Adria

In de afgelopen eeuwen waren het de standsverschillen die het leven van de inwoners van de eilanden bepaalden. Rang en plaats in de maatschappij beïnvloedden het leven van de bewoners. De machtige adel, landheren, bisschoppen en kooplieden bepaalden het politieke en economische leven. Boeren en landarbeiders zaaiden en oogsten. Degenen die geen werk hadden emigreerden naar Frankrijk of naar een van de eilanden in het Caribisch gebied (Cuba) en Zuid-Amerika. Enkelen van hen kwamen tijdens de crisisjaren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog terug, omdat er voor hen geen werk meer was in het Caribisch gebied.

Het is niet eenvoudig om een juist overzicht te geven van de aantallen inwoners die Formentera in de late Middeleeuwen had. Van de periode tot aan de 14e eeuw zijn zelfs helemaal geen betrouwbare gegevens bekend. Na die tijd kunnen we gebruikmaken van belastingboeken. In deze boeken noteerde men de morabetl, een belasting die een familie eens in de zeven jaar moest betalen. Volgens deze boeken telde het eiland Ibiza in 1329 slechts enkele duizenden inwoners. Het inwonertal daalde in 1459 dramatisch, nadat veel inwoners gestorven waren aan de gevolgen van epidemische ziekten. De economische neergang in die tijd en het gebrek aan voedsel verzwakte de bevolking waardoor epidemieën extra hard toesloegen. Vanaf 1787 is de ontwikkeling van de bevolking op de Balearen simpeler te volgen dankzij volkstellingen: in 1887 hadden Ibiza en Formentera samen 25.000 inwoners; Formentera telt op dit moment ongeveer 5000 inwoners. Op Mallorca wonen 630.000 mensenIn totaal bezoeken jaarlijks 8 miljoen toeristen de eilanden van de Balearen; onder wie 150,000 Nederlanders en 142.000 Belgen. Drievierde deel van alle vakantiegangers reist naar het eiland Mallorca; slechts een klein deel bezoekt Formentera. Bijna alle inwoners van Formentera zijn aanhangers van het rooms-katholieke geloof, al neemt ook hier de ontkerkelijking hand over hand toe. Tradities en oude gebruiken komen tot leven tijdens feesten en festivals en tijdens marktdagen en bedevaarten. Veel feesten hebben een religieuze oorsprong waarbij Maria vaak in het middelpunt van de verering staat, andere feesten vinden hun bron in wereldlijke zaken.

Andere onderwerpen

 • Dierenwereld

  De Eleonore-valk op Formentera
  VogelsoortenDe soortenrijkdom van de dierenwereld is op Formentera echter kleiner dan die van de plantenwereld. Toch heeft een aantal zeldzame vogelsoorten hun...
 • Economie

  Hippiemarkt voor toeristen in Pilar de la Mola
  HandelVanaf de oudste tijden vormde de archipel, waar Formentera een deel van is, een doorgangsgebied voor schepen die hun thuisbasis hadden in Europa. Deze...
 • Eten en drinken

  Eten op het strand van Formentera
  Op Formentera kunt u goed en afwisselend eten. Men kan niet spreken van een internationale keuken, al zijn er enkele goede Franse en Duitse restaurants. Er is...
 • Feesten en festivals

  Feest op Formentera
  Er worden op Formentera regelmatig feesten en festivals gehouden. De meeste feesten of 'fiestas' hebben een religieuze oorsprong; het zijn kerkelijke feestdagen...
 • Historische achtergronden

  Historische windmolen op Formentera
  De eilanden van de Balearen hebben in het algemeen dezelfde geschiedkundige achtergrond. Vandaar dat ik voor een overzicht van de locale geschiedenis van...
 • Landschap

  Platja Trucadors aan de kust van Formentera
  Het ontstaan van het landschapDe geologische oudheidIn de Balearen liggen maar weinig resten uit de geologische oudheid aan het oppervlak. Het eiland Formentera...
 • Plantenwereld

  De duinen van Migjorn
  Op het eiland Formentera leeft een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Vandaar dat men besloot om delen van het eiland te beschermen Het...