Economie en welzijn

Thuiskomst vissers Sanyang tijdens regen
Thuiskomst vissers Sanyang tijdens regen

 

Gambia kent de hoogste prioriteit op economisch gebied toe aan vier sectoren:
– land- en tuinbouw;
– visserij en visverwerking;
– industrie;
- services (waaronder toerisme).

Op basis van exportgegevens is het mogelijk een ruwe schets te maken van de economische toestand van het land. U dient hierbij te bedenken dat het verzamelen van gegevens een immens karwei is, zodat de verwerkte gegevens veelal van vroeger datum zijn.

Voor veel producten die de dagelijkse gang van zaken bepalen, is Gambia afhankelijk van de import. Voedings- en genotmiddelen staan bovenaan in het rijtje van belangrijke importartikelen, gevolgd door machines, voertuigen, oliën en vetten, brandstoffen voor auto’s, chemische producten en textiel.

De handelsbalans vertoont een tekort van vele miljoenen dalasis. Een gedeelte ervan wordt nog door Groot-Brittannië gedragen, de bijdrage neemt echter onevenredig snel af, zodat Gambia meer en meer op ontwikkelingshulp is aangewezen.

Landbouw en visserij

Het land is vruchtbaar en de wateren zijn visrijk. Hierdoor zijn meteen de belangrijkste exportproducten van het land te benoemen. Gambia is een belangrijke producent van pinda’s en oliën die hieruit gewonnen worden. Deze vormen dan ook veruit het belangrijkste exportartikel. Op kleinere schaal worden specerijen en fruit (papaja en mango) geëxporteerd, maar de meeste landbouwproducten worden voor eigen, binnenlands gebruik geteeld. Hierbij vallen granen (w.o. couscous) in het bijzonder op.

Als u de markten bezoekt dan kunt u ervan uitgaan dat de landbouwproducten die u er ziet, (met uitzondering van uien en rijst) meestal van eigen bodem komen en een overschot vormen van hetgeen de eigen grond opleverde.

Palmpitten en andere palmboomproducten vormen de laatste categorie exportproducten die vermeld dienen te worden.

Vis en visproducten zijn eveneens zeer belangrijke exportartikelen. Daarbij is de gedroogde vis belangrijker dan verse vis. Ghana is een van de grootste afnemers.

 

 

Onderwerpen

 • De armoedegrens

  Delen wat je hebt
  Feitelijk kent Gambia twee armoedegrenzen. Enerzijds op het gebied van voedsel, anderzijds op het gebied van levensonderhoud in het algemeen waarbij wij zouden...
 • Gezondheidszorg

  Kliniek in het binnenland
  De gezondheidszorg staat in het land nog op een laag peil. Er zijn nog geen 30 klinieken en ziekenhuizen, waar de overheid bemoeienis mee heeft. Elke Gambiaan...
 • Levensstandaard

  Levensstandaard
  Officieel zijn in Gambia ruim 1,5 miljoen werknemers geregistreerd. Dat betekent dat iedereen die kan werken, er tenminste twee banen heeft. Of dat nu een...
 • Onderwijs

  Doorsnee schoollokaal
  Uit de laatst bekende gegevens blijkt dat 37% van de bevolking geschoold is. Een aanmerkelijk hoger percentage is in staat te lezen en te schrijven: boven 15...
 • Toerisme

  Tendaba Camp
  De toeristenindustrie is een belangrijk middel van bestaan in Gambia. De eerste toeristen naar Gambia kwamen uit Zweden en dat gebeurde pas in 1965. Een groep...
 • Een paar woordjes Gambiaans

  Taalboekjes
  Als taal bestaat het Gambiaans niet, of het zou verbasterd Engels moeten zijn waaraan hard gewerkt wordt om dit uit te roeien. De Gambiaanse taal is Engels!Er...
 • Geschiedenis

  Meer dan 12.000.000 gingen aan boord
  De te vertellen geschiedenis van Gambia, althans wat daarover bekend is, staat in geen verhouding tot de hoeveelheid van geschiedkundige feiten die u op school...
 • Klimaat

  Droogte heeft zijn nadelen
  Als er weinig wind staat of de wind waait uit het oosten, komt de warmte vaak drukkend over, maar na een paar dagen bent u daar wel aan gewend. Als de wind van...
 • Kunst en cultuur

  Kunst en cultuur
  Kunst en cultuur in Gambia zijn nauw verbonden met de landen eromheen, of eigenlijk met de cultuurgeschiedenis van geheel West-Afrika. Niettemin worden er...
 • Land en volk

  Womans Garden Project
  LiggingGambia ligt in West-Afrika, aan de Atlantische Oceaan. Met een oppervlakte van 11.300 km² is het land ongeveer 1/5 van Nederland en België tezamen. In...
 • Nationale parken

  Nationale parken en reservaten
  In Gambia worden steeds meer gebieden aangewezen nationaal park, wildreservaat en dergelijke. Onderstaand een kort overzicht van de parken en reservaten waar de...
 • Ontmoetingen

  Ontmoetingen
  Ontmoetingen met vreemde volkeren, met andere culturen en leefgewoonten zijn spannend en leerzaam. In een land als Gambia, waar bijna iedereen je aanspreekt,...
 • Traditionele verhalen

  Ninkee Nankaa
  Het wreedste dier (vrij naar een traditionele Gambiaanse vertelling)Kadiri sjokte door de jungle. Hij was op weg naar huis. In een naburig dorp had hij de...
 • Winkelen en souvenirs

  Djembeh, gewild souvenir
  Gambia is een land waar afdingen moét. Met uitzondering van winkels waar artikelen tegen vastgestelde prijzen te koop worden aangeboden, zoals o.a. in...