Kunst en cultuur

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur in Gambia zijn nauw verbonden met de landen eromheen, of eigenlijk met de cultuurgeschiedenis van geheel West-Afrika. Niettemin worden er pogingen gedaan om datgene wat direct betrekking heeft op Gambia, uit de cultuurpot van West-Afrika te lichten.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om Gambiaanse kunst en cultuur te creëren, grote brokken cultuur blijven onlosmakelijk verbonden met landen waar Gambia nauwe banden mee gehad heeft of waar het een deel van was. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan Ghana, van de 5e tot de 12e eeuw een machtig imperium, Mali en natuurlijk Senegal. U treft voorbeelden daarvan aan in het Nationaal Museum. Het is echter te klein en er zijn inmiddels enkele dependances geopend aan de oostzijde van het Independence Stadium in Bakau en in Arch22 in Banjul.

In Bakau is een afdeling die National Museum of African Art and National History genoemd wordt. Hier wordt een globaal overzicht gegeven van de Afrikaanse kunst en de Gambiaanse geschiedenis. Het wordt speciaal ingericht voor toeristen en dient tevens als plaats waar scholen hun eerste kennismaking met de Afrikaanse kunst en Gambiaanse geschiedenis kunnen beleven. Verder komt hier een afdeling Afrikaanse kunst waar men aanmerkelijk dieper ingaat op de Afrikaanse kunstuitingen. Ook zal er een school worden gevestigd die zich bezig gaat houden met kunstopleidingen. Dit gebeurt in samenwerking met Duitse kunstkenners. Nederlandse en Zweedse artiesten zullen opleidingen gaan verzorgen in muziek, dans en drama. Ten slotte zullen er diverse cursussen gegeven gaan worden over Afrikaanse kunst.

Natuurlijk zal er ook het nodige worden gedaan aan onderzoek en documentatie en er is een afdeling die zich specifiek toelegt op de archeologie onder de naam Museum and Monument.

Het Nationaal Museum blijft intact en zal worden ingericht met overzichtstentoonstellingen over etnologie, archeologie en historie. In opdracht van de Gambiaanse regering worden ook culturele betrekkingen aangeknoopt met diverse landen en bovendien wordt veel in het werk gesteld om de toeristen met Gambia’s kunst- en culturele geschiedenis te confronteren.

Op markten en door particulieren wordt kunst ook aan de toeristen aangeboden. Doorgaans is het ‘kunst’ en vooral het antiek is ‘antiek’. Al met al heeft men echter ambitieuze plannen die er in moeten voorzien dat de erfenis van de Gambiaanse voorvaderen onderzocht, bewaard en onder de aandacht van een breed publiek gebracht wordt.

Andere onderwerpen

 • Een paar woordjes Gambiaans

  Taalboekjes
  Als taal bestaat het Gambiaans niet, of het zou verbasterd Engels moeten zijn waaraan hard gewerkt wordt om dit uit te roeien. De Gambiaanse taal is Engels!Er...
 • Geschiedenis

  Meer dan 12.000.000 gingen aan boord
  De te vertellen geschiedenis van Gambia, althans wat daarover bekend is, staat in geen verhouding tot de hoeveelheid van geschiedkundige feiten die u op school...
 • Klimaat

  Droogte heeft zijn nadelen
  Als er weinig wind staat of de wind waait uit het oosten, komt de warmte vaak drukkend over, maar na een paar dagen bent u daar wel aan gewend. Als de wind van...
 • Land en volk

  Womans Garden Project
  LiggingGambia ligt in West-Afrika, aan de Atlantische Oceaan. Met een oppervlakte van 11.300 km² is het land ongeveer 1/5 van Nederland en België tezamen. In...
 • Nationale parken

  Nationale parken en reservaten
  In Gambia worden steeds meer gebieden aangewezen nationaal park, wildreservaat en dergelijke. Onderstaand een kort overzicht van de parken en reservaten waar de...
 • Ontmoetingen

  Ontmoetingen
  Ontmoetingen met vreemde volkeren, met andere culturen en leefgewoonten zijn spannend en leerzaam. In een land als Gambia, waar bijna iedereen je aanspreekt,...
 • Traditionele verhalen

  Ninkee Nankaa
  Het wreedste dier (vrij naar een traditionele Gambiaanse vertelling)Kadiri sjokte door de jungle. Hij was op weg naar huis. In een naburig dorp had hij de...
 • Winkelen en souvenirs

  Djembeh, gewild souvenir
  Gambia is een land waar afdingen moét. Met uitzondering van winkels waar artikelen tegen vastgestelde prijzen te koop worden aangeboden, zoals o.a. in...