Land en volk

Womans Garden Project
Womans Garden Project

Ligging
Gambia ligt in West-Afrika, aan de Atlantische Oceaan. Met een oppervlakte van 11.300 km² is het land ongeveer 1/5 van Nederland en België tezamen. In feite is het een lange strook land, doorsneden door de gelijknamige rivier. Deze ontspringt op het Foeta Djallonplateau in Guinea en stroomt via Senegal en Gambia naar de Atlantische Oceaan.

Het land is nauwelijks breder dan 35 kilometer, met uitzondering van de kuststrook, die ongeveer 70 kilometer haalt, de ingang tot de rivier Gambia daarbij inbegrepen. Vanaf het uiterste westen tot aan de oostelijke grens met Senegal is de afstand, hemelsbreed gemeten, circa 320 kilometer, over de weg vanaf Banjul ruim 400 kilometer.

Gambia ligt ten noorden van de evenaar, op ongeveer 13 graden noorderbreedte en op 13 tot 16 graden westerlengte. Dat is bij benadering net zo ver van de evenaar als bijvoorbeeld Curaçao, Bangkok of Manilla. Het wordt aan drie zijden ingesloten door Senegal, een land dat ruim 17 keer zo groot is en waarmee nauwe banden bestaan.

Het landschap is licht glooiend. Er komen wat heuvels voor maar die zijn nauwelijks als zodanig herkenbaar. Op een enkele uitzondering na gaat het meestal om, wat wij noemen, ‘vals plat’. Het hoogste punt ligt ten noorden van het landinwaarts gelegen Basse Santa Su, en bedraagt ruim 46 meter!

Andere onderwerpen

 • Een paar woordjes Gambiaans

  Taalboekjes
  Als taal bestaat het Gambiaans niet, of het zou verbasterd Engels moeten zijn waaraan hard gewerkt wordt om dit uit te roeien. De Gambiaanse taal is Engels!Er...
 • Geschiedenis

  Meer dan 12.000.000 gingen aan boord
  De te vertellen geschiedenis van Gambia, althans wat daarover bekend is, staat in geen verhouding tot de hoeveelheid van geschiedkundige feiten die u op school...
 • Klimaat

  Droogte heeft zijn nadelen
  Als er weinig wind staat of de wind waait uit het oosten, komt de warmte vaak drukkend over, maar na een paar dagen bent u daar wel aan gewend. Als de wind van...
 • Kunst en cultuur

  Kunst en cultuur
  Kunst en cultuur in Gambia zijn nauw verbonden met de landen eromheen, of eigenlijk met de cultuurgeschiedenis van geheel West-Afrika. Niettemin worden er...
 • Nationale parken

  Nationale parken en reservaten
  In Gambia worden steeds meer gebieden aangewezen nationaal park, wildreservaat en dergelijke. Onderstaand een kort overzicht van de parken en reservaten waar de...
 • Ontmoetingen

  Ontmoetingen
  Ontmoetingen met vreemde volkeren, met andere culturen en leefgewoonten zijn spannend en leerzaam. In een land als Gambia, waar bijna iedereen je aanspreekt,...
 • Traditionele verhalen

  Ninkee Nankaa
  Het wreedste dier (vrij naar een traditionele Gambiaanse vertelling)Kadiri sjokte door de jungle. Hij was op weg naar huis. In een naburig dorp had hij de...
 • Winkelen en souvenirs

  Djembeh, gewild souvenir
  Gambia is een land waar afdingen moét. Met uitzondering van winkels waar artikelen tegen vastgestelde prijzen te koop worden aangeboden, zoals o.a. in...