Staatkundig

Gebouw Nationla Assembly
Gebouw National Assembly

Het parlement

Gambia is een republiek met aan het hoofd een president. Het kent maar één kamer, samengesteld uit 48 leden (evenveel als er administratieve gebieden zijn plus drie). De leden zijn gekozen door het volk voor een periode van vijf jaar.

De National Assembly, zoals het parlement genoemd wordt, wordt verder aangevuld met vijf vertegenwoordigers uit de kringen van chiefs (districtshoofden), aangewezen door de president. Er zijn ook nog acht leden die geen stemrecht hebben: vijf plaatsvervangend leden, een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en de minister van Justitie.

Onderwerpen

 • Onafhankelijkheid

  Uitgifte t.g.v. de onafhankelijkheid
  Op 4 oktober 1963 startte men met de voorbereidingen voor de onafhankelijkheid, die op 18 februari 1965 een feit werd. Op 24 april 1970 werd de republiek Gambia...
 • Politiek

  Jammeh, stempel op politiek
  Op 22 juli 1994 werd de eerste president van Gambia, Sir Dawda Kairaba Jawara, afgezet door militairen onder verdenking van corruptie. Zijn bezittingen werden...
 • Politieke partijen

  President Yahya Jammeh
  De gang van zaken binnen het parlement lijkt sterk op die van het Britse Lagerhuis. Het waren dan ook de Britten die vorm gaven aan de republiek. In 1964 werden...
 • Senegambia

  Senegambia is nog slechts een naam
  Lange tijd waren er plannen voor een samengaan met Senegal. Samen zouden Senegal en Gambia de republiek Senegambia gaan vormen. In 1967 werd daartoe een verdrag...
 • Een paar woordjes Gambiaans

  Taalboekjes
  Als taal bestaat het Gambiaans niet, of het zou verbasterd Engels moeten zijn waaraan hard gewerkt wordt om dit uit te roeien. De Gambiaanse taal is Engels!Er...
 • Geschiedenis

  Meer dan 12.000.000 gingen aan boord
  De te vertellen geschiedenis van Gambia, althans wat daarover bekend is, staat in geen verhouding tot de hoeveelheid van geschiedkundige feiten die u op school...
 • Klimaat

  Droogte heeft zijn nadelen
  Als er weinig wind staat of de wind waait uit het oosten, komt de warmte vaak drukkend over, maar na een paar dagen bent u daar wel aan gewend. Als de wind van...
 • Kunst en cultuur

  Kunst en cultuur
  Kunst en cultuur in Gambia zijn nauw verbonden met de landen eromheen, of eigenlijk met de cultuurgeschiedenis van geheel West-Afrika. Niettemin worden er...
 • Land en volk

  Womans Garden Project
  LiggingGambia ligt in West-Afrika, aan de Atlantische Oceaan. Met een oppervlakte van 11.300 km² is het land ongeveer 1/5 van Nederland en België tezamen. In...
 • Nationale parken

  Nationale parken en reservaten
  In Gambia worden steeds meer gebieden aangewezen nationaal park, wildreservaat en dergelijke. Onderstaand een kort overzicht van de parken en reservaten waar de...
 • Ontmoetingen

  Ontmoetingen
  Ontmoetingen met vreemde volkeren, met andere culturen en leefgewoonten zijn spannend en leerzaam. In een land als Gambia, waar bijna iedereen je aanspreekt,...
 • Traditionele verhalen

  Ninkee Nankaa
  Het wreedste dier (vrij naar een traditionele Gambiaanse vertelling)Kadiri sjokte door de jungle. Hij was op weg naar huis. In een naburig dorp had hij de...
 • Winkelen en souvenirs

  Djembeh, gewild souvenir
  Gambia is een land waar afdingen moét. Met uitzondering van winkels waar artikelen tegen vastgestelde prijzen te koop worden aangeboden, zoals o.a. in...