Geschiedenis

De vroegste tijd

Zoals van zoveel Afrikaanse landen, ontbreekt van Kenia elke vorm van vroege geschiedschrijving. Toch is er, dankzij moderne technieken veel bekend geworden. Men is er inmiddels van overtuigd dat de wieg van de mensheid in Oost-Afrika gestaan moet hebben. Daarbij moet iets ruimer worden gedacht dan alleen aan Kenia omdat de grenzen in Oost-Afrika voor wetenschappers die op zoek zijn naar de oorsprong van de mensheid niet bestaan. Archeologen en paleonthologen deden tal van ontdekkingen waarbij vast kwam te staan dat de oermens in Oost-Afrika leefde. De naam Leakey (Louis, Mary en hun zoon Richard) is onverbrekelijk aan het ‘graafwerk naar het verleden’ verbonden. Ze hadden een meer dan werkzaam aandeel in de ontdekking van de belangrijkste oerperioden: de steentijd (Paleolithicum en Mesolithicum vanaf 2 miljoen jr.v.Chr.), de jonge steentijd (Neolithicum tot ± 2000 jr.v.Chr.) en de ijzertijd (vanaf ± 2000 jr.v.Chr., een bronstijd kende men in Oost-Afrika niet). De laatste periode zou duren totdat Kenia, of eigenlijk: Oost-Afrika, gekoloniseerd werd.

Uit alle perioden zijn zaken teruggevonden. De oudste dateren van zo’n 2 miljoen jaren terug. Oostelijk van het Turkanameer in Noord-Kenia werden in Koobi Fora diverse werktuigen aangetroffen. Uit het neo-Paleolithicum, dat ongeveer een miljoen jaar geleden begon, werden eveneens werktuigen gevonden. Men deed deze vondsten bij het Elmenteitameer tussen Naivasha en Nakuru en bij het nog zuidelijker gelegen Magadimeer. Louis en Mary Leaky legden hier een historische plaats bloot in de jaren veertig van de 20e eeuw. Een aantal van de voorwerpen die ze hier aantroffen zijn ondergebracht in het Nationaal Museum in Nairobi, het meeste is echter op de plaats zelf bewaard gebleven, door middel van afdakjes goed beschermd tegen de invloed van de natuur.

 • Economie

  Landbouw is een van de belangrijkste economische sectoren ©CIAT
  Voor ieder die een land bezoekt is het handig om ook iets van de economische achtergronden te weten. Op het moment dat men een land binnenkomt maakt men op de...
 • Eten en drinken

  Aardappels ©CIAT
  Voor de keuken hoeft u niet speciaal naar Kenia te gaan, maar toch heeft het land een zeer afwisselende keuken. In een doorsnee hotel merkt u daar weinig van,...
 • Geografie

  Mount Elgon ©Kristina Just
  Kenia ligt in oostelijk Afrika, doorsneden door de evenaar, geografisch gezien ongeveer tussen 5 graden noorderbreedte en 4 graden zuiderbreedte, tussen 34 en 42...
 • Klimaat

  Er valt in delen van Kenia voldoende regen ©CIAT
  Vanuit de ligging ten opzichte van de evenaar gezien, heeft Kenia natuurlijk een tropisch klimaat, maar vanwege de afwisseling in het landschap kent het...
 • Kunst en cultuur

  Dansende Maasai ©Daryona
  Keniaanse kunst en cultuur hebben zich niet apart van hetgeen er in omringende landen op dat gebied gebeurde ontwikkeld. Vreemde volkeren brachten al sinds de 9e...
 • Landschap

  Masai Mara ©Carine06
  Het landschap van Kenia is zeer gevarieerd. Alleen de hoogteverschillen al zijn spectaculair te noemen. Vanaf de Indische Oceaan naar het westen rekenend loopt...