Taal

Newroz, Iraaks Koerdistan
Newroz, Iraaks Koerdistan

Engels wordt helaas slechts door een enkeling gesproken, en met name door Koerden die vanuit Europa naar hun thuisland zijn teruggekeerd. Maar ook het Arabisch is niet een algemeen bekende taal. Alleen de oudere generatie kan zich in het Arabisch uitdrukken. De meeste inwoners van Iraaks Koerdistan gebruiken de Koerdische taal en om precies te zijn twee dialecten daarvan, namelijk het Sorani en Badini.