Geschiedenis

Het wonderschone Begnasmeer
Het wonderschone Begnasmeer, ©Ronnie Rokebrand

De vroegste geschiedenis

Vele duizenden jaren geleden lag op de plaats van de huidige Kathmanduvallei een groot meer. Op een goede dag nam de god van de wijsheid, bodhisattva Manjushree, zijn zwaard op en doorkliefde in één houw de rotsen bij Chobar. Al het water stroomde uit het meer en op de bodem van dat meer ontstond een prachtige, bloeiende en vruchtbare vallei.

Thans, in de eenentwintigste eeuw, is wetenschappelijk aangetoond dat de Kathmanduvallei in het verre verleden inderdaad een meer was. Op zich is dit geen verbazingwekkend gegeven. Meren bestaan geologisch gezien maar kort. Veel meren verdampen tijdens klimaatveranderingen, andere raken vol sediment of vallen droog als wegstromende rivieren naar lagere niveaus eroderen. Deze verhalen, legenden en heldendichten vertellen ons iets over de vroegste geschiedenis van Nepal. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de werkelijke geschiedschrijving pas begon nadat koning Prithvi Narayan het land tot een eenheid had gesmeed. Toch beschikken we nog over een aantal bronnen die ons inzicht kunnen geven in de tijd voor 1768. Vooral mondelinge overleveringen zijn erg belangrijk. De legenden, verhalen en heldendichten zijn aldus bewaard gebleven en bevatten veel waardevolle informatie. Bovendien beschikt men nog over brieven, kronieken en diverse religieuze geschriften aan de hand waarvan de historie van Nepal kan worden gereconstrueerd. Natuurlijk is ook de geboorte van Boeddha in het jaar 560 voor Chr. voor vele historici uit het religieuze Nepal een richtlijn. Ten tijde van de geboorte van Gautama Boeddha was de vallei van Kathmandu waarschijnlijk al bewoond door de Newars. Deze bevolkingsgroep vormt ook tegenwoordig nog de meerderheid van de bevolking in de vallei. De Newars hebben in het verleden diverse malen onder de heerschappij van Indiase heersers moeten leven. De hindoeïstische invloeden in dit gebied waren derhalve groot.

Onderwerpen

 • Botsingen met buurlanden

  De Britse afgezant komt naar Nepal
  In 1775 stierf Prithvi Narayan. Toen zijn opvolger het rijk in noordelijke richting wilde uitbreiden ontstond er een botsing met China en al gauw bleek dat hij...
 • De band met de buurlanden

  Indiase films zijn zeer populair in Nepal
  De band met India is onderhevig aan veel kritiek. Veel Nepalezen zien India als de grootmacht die op allerlei manieren zijn macht in Nepal wil laten gelden. Men...
 • De democratisering

  Print van Henry Ambrose Oldfield, gemaakt tussen 1850 en 1863. Oldfield werkte als dokter voor de toenmalige britse vertegenwoordiging in Kathmandu
  De roep om democratisering werd steeds sterker. In 1980 werd er een referendum gehouden over de vraag of het pantsjajat-systeem al dan niet moest blijven en of...
 • De Lichavi’s en Thakuri's

  De hindoegod Krishna
  Aanvankelijk kwamen de Lichavi’s uit de Indiase Gangesvlakte. Zij waren aan de macht van de vierde tot de achtste eeuw na Chr. In deze lange periode bekeerde...
 • De Malla’s

  Koning Bupathindra Malla, gevangen in een ijzeren hekwerk (Changu Narayan tempel)
  Vervolgens kwamen de Malla’s aan het bewind, rechtstreekse afstammelingen van de hindoevorsten uit Rajasthan (India), die voor de islam op de vlucht waren...
 • De moord op de Koninklijke familie

  Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
  Op 1 juni 2001 werd het koninklijk huis bijna uitgeroeid door kroonprins Dipendra. Hij was boos op zijn ouders omdat die zijn keuze voor een echtgenote niet...
 • De Rana’s

  Kinderen uit de Rana familie
  In 1816 kwam er ook een nieuwe koning aan de macht: Rajendra Bikram Shah. Deze koning wist geen greep op het land te krijgen en in 1846 werd hij tijdens een...
 • Gurkha-koning Prithvi Narayan

  Koning Prithvi Narayan, de grondlegger van het moderne Nepal
  In 1768 werd de Kathmanduvallei veroverd door de Gurkha-koning Prithvi Narayan (het stadje Gurkha of Gorkha ligt ongeveer 80 km ten westen van Kathmandu). Deze...
 • Het meerpartijenstelsel

  Politieke bijeenkomst in Patan
  Vervolgens benoemde de koning de waarnemend voorzitter van de Nepalese Congres Partij Bhattarai tot premier van een interim-regering. In deze regering werkten de...
 • Het regeringsbeleid

  Maoïstisch welkom in Nepal
  In juli 2008 werd Ram Baran Yadav van de Nepalese Congres Partij de nieuwe president van Nepal. Hij versloeg de door de maoïsten gesteunde kandidaat Ramraja...
 • Koning Birendra

  Kathmandu 20ste eeuw
  Koning Mahendra stierf in 1972 en werd opgevolgd door zijn zoon Birendra. De kroningsdatum van koning Birendra werd na uitvoerige astrologische en horoscopische...
 • Koning Mahendra en het pantsjajat-systeem

  Uitdelen van voedsel aan de hongerigen in Kathmandu
  Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mahendra. Onder koning Mahendra kwamen er in 1959 vrije verkiezingen die door de Nepal Congress Party werden gewonnen. Onder...
 • Koning Tribhuvan

  Koning Tribhuvan op de leeftijd van 8 jaar (1914)
  Ten gevolge van interne problemen, zoals verdeeldheid binnen de Ranafamilie en stakingen in Biratnagar (1947), verminderde de macht van de Rana’s. Ook externe...
 • Eten en drinken

  Iets drinken op een dakterras in Patan
  Er zijn weinig landen in Azië waar men zo goed en afwisselend kan eten als in Nepal.RestaurantsBehalve de beroemde Chinese en Tibetaanse keuken vinden we er...
 • Sport

  Roeien op het Phewameer in Pokhara
  Wildwatervaren - RaftenWildwatervaren (rafting) op de rivieren Kali Gandaki, Trisuli, Seti, Karnali en Sun Kosi is tegenwoordig zeer populair. De meeste...
 • Toerisme

  Toerisme in Nepal
  De zeden en gebruiken in de Nepalese cultuur wijken vaak zo sterk af van wat gangbaar is en gepast gevonden wordt in de westerse samenlevingen, dat ze vooral bij...