Godsdienst

De god Shiva, herkenbaar aan zijn drietand (trishula) en zijn rijdier Nandi, de stier
De god Shiva, herkenbaar aan zijn drietand (trishula) en zijn rijdier Nandi, de stier, ©Ronnie Rokebrand

Tot 2008 was Nepal het enige hindoekoninkrijk ter wereld. De koning van Nepal werd vereerd als een incarnatie van de god Vishnu, een der goden uit het hindoeïstische godenrijk. Sinds het uitroepen van de republiek in 2008 is dit niet meer het geval. De tweede godsdienst in Nepal is het boeddhisme. Omdat het hindoeïsme uiterst tolerant is, verdraagt het alle andere godsdiensten vrij naast zich. 88% van de bevolking van Nepal belijdt het hindoeïsme, 9% het boeddhisme en 3% de islam. Het hindoeïsme en het boeddhisme zijn in Nepal dermate met elkaar vervlochten, dat het nauwelijks mogelijk is mensen in aanhangers van een bepaalde godsdienst onder te verdelen. Vele mensen hangen dan ook beide godsdiensten aan. Men bezoekt dezelfde tempels, vereert dezelfde goden en viert dezelfde feesten. De godsdienst speelt een zeer belangrijke rol in het dagelijkse leven en overal in Nepal ziet men kleine heiligdommen of mensen die bezig zijn met religieuze handelingen. Tempels, godenbeelden, heilige afbeeldingen en mystieke symbolen zijn een geïntegreerd onderdeel van het straatbeeld. De majestueuze bergen met hun vreedzame omgeving hebben door de eeuwen heen gefungeerd als gastheren voor talloze yogi’s, asceten en filosofen. De aldaar ontstane filosofieën spelen een belangrijke rol in het religieuze leven van het gehele Aziatische continent. De Indiase bevolkingsgroepen die het Nepalese grondgebied betraden namen het hindoeïsme mee naar Nepal en omstreeks de 12e eeuw beleed de meerderheid der bevolking deze godsdienst.

Animisme

Voordat het hindoeïsme zijn intrede deed, waren de meeste mensen animisten. Dit zielengeloof is een primitieve godsdienst, waarin voorouders en ontelbare geestelijke wezens een belangrijke rol spelen. Ook tegenwoordig heeft het hindoeïsme op sommige plaatsen in het koninkrijk nog animistische trekjes. Men denke bijvoorbeeld aan de bloedige dieroffers die nog wekelijks plaatsvinden.

Omstreeks 560 voor Chr. werd Siddharta Gautama, de latere Boeddha, geboren in Lumbini. Deze man, die zoekende was naar ‘de waarheid’ en het hindoeïstische kastensysteem verwierp, kreeg veel aanhangers in Nepal en omringende landen. Zijn ideeën werden bijna overal geaccepteerd. De leer van Boeddha is eigenlijk niet alleen een godsdienst maar evenzeer een filosofie. Boeddha leert ons dat iedereen het in zich heeft een boeddha te worden, als de mens zich maar op de juiste wijze gedraagt.

Onderwerpen

 • Godsdienst en kunst

  De Stoepa Swayambhunath
  Een geheel ander aspect van de in Nepal beleden godsdiensten is de grote invloed ervan op de kunst. Behalve de duizenden tempels ziet men overal mystieke...
 • Het boeddhisme

  De Dhyani Boeddha Amoghsiddhi. De opgestoken rechterhand is het teken voor Mudra, het symbool voor bescherming
  De historische boeddha Siddharta GautamaOmstreeks het jaar 560 voor Chr., in de zesde maand tijdens de volle maan, werd in het dorp Lumbini, in het zuiden van...
 • Het hindoeïsme

  Een haan wordt geofferd in Nepal aan de goden
  Het hindoeïsme komt voort uit het brahmanisme. Brahmanen zijn leden van de Indiase priesterkaste. Zij ontwikkelden in hun heilige geschriften een leer, die...
 • Het mahajana

  Lord Boeddha Nepal
  Enkele eeuwen na de dood van Boeddha ontstond er een beweging die de leer sterk vereenvoudigde waardoor deze meer op de gewone man werd afgestemd. Deze nieuwe...
 • Lamaïsme

  De dalai lama
  In Tibet ontstond een geheel eigen vorm van het mahajana-boeddhisme. De primitieve religie der Tibetanen kenmerkte zich oorspronkelijk door geesten, demonen en...
 • Sadhoes

  Sadhoe in Pashupatinath
  De beschermheilige van Nepal is Pashupati, de god van de heersers en dieren. Geen wonder dat de voormalige koningen van Nepal al hun redevoeringen eindigden met...
 • Tempels

  Manakamanatempel in Manakaman in Nepal
  Tempels staan vaak op een binnenplaats. Een dergelijke tempel is omringd met godenbeelden, kleine heiligdommen en stoepa’s. Het centrale gebouw is voorzien van...
 • Eten en drinken

  Iets drinken op een dakterras in Patan
  Er zijn weinig landen in Azië waar men zo goed en afwisselend kan eten als in Nepal.RestaurantsBehalve de beroemde Chinese en Tibetaanse keuken vinden we er...
 • Sport

  Roeien op het Phewameer in Pokhara
  Wildwatervaren - RaftenWildwatervaren (rafting) op de rivieren Kali Gandaki, Trisuli, Seti, Karnali en Sun Kosi is tegenwoordig zeer populair. De meeste...
 • Toerisme

  Toerisme in Nepal
  De zeden en gebruiken in de Nepalese cultuur wijken vaak zo sterk af van wat gangbaar is en gepast gevonden wordt in de westerse samenlevingen, dat ze vooral bij...