Geologie

Geweldige obstakels
Geweldige obstakels

De Alpen

De bergen in Oost-Tirol maken deel uit van de Alpen en de meeste toeristen worden juist door die bergen aangetrokken. Vooral wij, van het platteland, kunnen ons met verbazing afvragen waar die geweldige obstakels in het land vandaan komen. Alpen is in feite een verzamelnaam voor een aantal bergketens en bestaat uit de centrale alpen en de noordelijke en zuidelijke kalkalpen die elk op zich weer onderverdeeld zijn in andere bergketens, elk met hun eigen naam.

Deze alpen vormen een langgerekte bergkam met op tal van plaatsen zijkammen. Gewoonlijk spreken we over zijdalen, maar het mag duidelijk zijn dat er zonder bergen ook geen dalen zijn. Doorgaans krijgen berggroepen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben een soort verzamelnaam. In Oost-Tirol spreekt men onder andere over de Hohe Tauern, de Villgrater Berge, de Deferegger Alpen, de Karnische Alpen, de Schobergruppe en ga zo maar door. Binnen die groepsnamen kent men nog preciezere aanduidingen en ten slotte heeft elke berg een naam.

De Alpen behoren tot de jongste gebergten ter wereld en je zou niet zeggen dat zich op de plaats van de Alpen nog maar 200 miljoen jaren geleden een geweldige zee bevond: de Thetyszee die zich uitstrekte tot in Azië. De bodem van die zee bestond uit graniet. De zee slibde als het ware dicht, werd althans ondieper vanwege de vele materialen die door de in zee uitmondende rivieren werden aangevoerd.

Laag na laag werd zo op de bodem van de zee afgezet in een periode die wel 150 miljoen jaar duurde. Ongeveer 70 miljoen jaar geleden kwam de zeebodem voor het eerst boven de waterspiegel uit. Tegelijkertijd verschoof Afrika in de richting van Europa en de geweldige krachten die hiermee gepaard gingen duwden de zeebodem verder omhoog. Hierdoor werd deze min of meer door elkaar gehusseld en oude en nieuwe aard- en steenlagen kwamen in willekeurige volgorde op elkaar te liggen.

Toen de steenlagen hoog boven de aarde waren verheven zorgden weer en wind ervoor dat de zachtere gesteenten afbrokkelden en er gleuven in de bergen ontstonden, het begin van de dalen.

In het Pleistoceen, de tijd waarin de ijstijden Europa teisterden (ongeveer 2,5 miljoen jaar tot ongeveer 20.000 jaar terug), werd het massief verschillende malen door een ijskap bedekt. Gedurende de perioden dat het weer warmer was voerde het water losgeraakt gesteente verder af, de bodem werd verder uitgehold, de dalen werden dieper. Die beweging heeft minimaal viermaal plaatsgevonden. Ook de gletsjers droegen bij aan de vorming van het landschap, smeltend ijs erodeerde de zachtere oppervlakken en zorgde uiteindelijk voor een grillig landschap.

Onderwerpen

 • Fauna

  Bergmarmotten    foto: Marco
  Op de grond vindt u tal van dieren, meest van Midden-Europese origine. Zo zal het eenvoudig zijn om reeën te ontdekken en vossen, eekhoorns, hazen en dassen....
 • Flora

  Bloeiende alpenweide
  Het is nauwelijks te bevatten hoe het mogelijk is dat de flora zo uitbundig is. Een bloeiende alpenweide doet vanwege de vele kleuren of het harde geel bijna...
 • Geografie

  Woest en ledig ............
  Oost-Tirol grenst in het zuiden en in het westen aan het Italiaanse Zuid-Tirol (het Italiaanse gedeelte van het vroegere graafschap Tirol), in het noorden aan de...
 • Geschiedenis

  Waar het begon: Schloss Tirol
  Waarom Oost-Tirol zo geïsoleerd ligt van Tirol laat zich eenvoudig verklaren, waarom de provincie zo'n volkomen ander karakter draagt is wat moeilijker uit te...
 • Klimaat

  Laat je niet verrassen
  Het is tamelijk ingewikkeld om het klimaat van Oost-Tirol te benoemen. Officieel heet het Atlantisch beinvloed, Midden-Europees overgangsklimaat. Daar schiet een...