Privacy statement

Wanneer u een product bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) VakantieArena.nl worden uw gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VakantieArena.nl, een werknaam van VakantieArena B.V., Molslaan 131A, 2611 RL Delft, Nederland. VakantieArena.nl is de grootste content- en informatieleverancier betreffende verschillende vakantielanden en andere toeristische gebieden. VakantieArena.nl vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. VakantieArena.nl conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

Doel gegevensregistratie

De door u in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt VakantieArena.nl enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van VakantieArena.nl, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat VakantieArena.nl gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. VakantieArena.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien en voorzover in het kader van de dienstverlening van VakantieArena.nl gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. VakantieArena.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Indien u via een link op een site van VakantieArena.nl terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen voordat u uw bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens

VakantieArena.nl respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van VakantieArena.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van VakantieArena.nl en direct voor VakantieArena.nl werkende ondernemingen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. VakantieArena.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

VakantieArena.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan VakantieArena.nl.

Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van VakantieArena.nl via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

VakantieArena.nl

Molslaan 131A

2611 RL Delft

Nederland

U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected];

Wijziging van deze Privacy verklaring

VakantieArena.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Cookie gebruik

VakantieArena.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze zijn niet schadelijk voor uw computer.

Deze cookies worden gebruikt om VakantieArena.nl faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van de website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook delen wij de gegevens van Google Analytics niet en hebben wij de zogeheten bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Laatste update 21-12-2012