Taalcursussen

Zowel in Nederland als in de meeste Spaanse steden worden cursussen Spaans aangeboden bestemd voor buitenlanders die langer in Spanje willen verblijven. Omdat er veel kaf onder het koren zit, is het goed om u eerst op www.cervantes.nl te oriënteren.