Bevolking

Een winkelier uit Sri Lanka zit voor zijn winkel
Een winkelier uit Sri Lanka zit voor zijn winkel, ©Perrona

Sri Lanka telt ruim 21 miljoen inwoners. Gemiddeld wonen er 280 mensen per km2; het is daarmee een van de dichtstbevolkte landen van Azië. Dat is niet altijd zo geweest. Tot het begin van de 19de eeuw was het eiland dun bevolkt. Het aantal inwoners nam daarna echter snel toe. Eerst had de uitbreiding van de plantages grootschalige immigratie vanuit Zuid-India tot gevolg. Vervolgens zorgden sterk verbeterde medische voorzieningen ervoor dat er steeds meer mensen in leven bleven. Bovendien vormden kinderen goedkope arbeidskrachten en dienden als een sociale investering voor de oude dag. De bevolking groeide snel, met ca. 3% per jaar, en dus startte men een voorlichtingscampagne voor geboortebeperking en gezinsplanning. Dankzij de positieve houding van de diverse religies en de redelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg slaagde deze voorlichtingscampagne. Ook gingen vrouwen pas op latere leeftijd trouwen. Ruim 60% van alle getrouwde vrouwen doet aan 'family planning'. In Sri Lanka heeft een hoog percentage (ruim 25%) vrouwen zich laten steriliseren. Het gevolg hiervan is dat het geboortecijfer tot 1,3% gedaald is. Desondanks is de bevolkingsopbouw nog steeds kenmerkend voor een ontwikkelingsland: de jongste leeftijdsgroepen vormen de meerderheid.

Onderwerpen

 • Burghers

  Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
  Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook...
 • De Tamils in Sri lanka

  Een groep Tamil meisjes
  De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Godsdienstige groeperingen

  De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
  De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen...
 • Migraties

  Thee landgoed arbeidsters
  Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • My name is Van Hattem

  Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
  De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode...
 • Singalezen

  Een Singalees meisje in Sri Lanka
  De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar...
 • Vedda's

  Vedda's in Sri Lanka
  De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...