Burghers

Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
Het aantal Burghers in procenten, per streek, in Sri Lanka, ©Sadalmelik

Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook vele andere Europeanen, zoals Duitsers en Franse hugenoten, traden in dienst van de voc of vestigden zich als 'burghers' (vrijburgers) op het toenmalige Ceylon. Velen van hen oefenden een vrij beroep uit, bijvoorbeeld dat van ambachtsman. Na de machtsovername door de Engelsen in 1796 bleven er maar 900 Burghers op Ceylon achter; de meesten gingen naar Java of keerden terug naar Nederland. Doordat er niet veel westerse vrouwen op Ceylon waren, kwamen er veel gemengde huwelijken voor. De nakomelingen uit deze huwelijken tussen voornamelijk Portugezen, Nederlanders en Engelsen enerzijds en Ceylonezen anderzijds worden Burghers genoemd. Wat betreft gedrag en uiterlijk lijken zij veel op Europeanen. Toen Ceylon in 1948 onafhankelijk werd binnen het Britse Gemenebest konden de Burghers zich moeilijk aan de nieuwe situatie aanpassen. De meesten spraken alleen Engels en niet de nationale talen Singalees of Tamil. Veel Burghers emigreerden naar Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland en Canada.

Gerelateerde onderwerpen

 • De Tamils in Sri lanka

  Een groep Tamil meisjes
  De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Godsdienstige groeperingen

  De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
  De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen...
 • Migraties

  Thee landgoed arbeidsters
  Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • My name is Van Hattem

  Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
  De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode...
 • Singalezen

  Een Singalees meisje in Sri Lanka
  De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar...
 • Vedda's

  Vedda's in Sri Lanka
  De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...