Economie

In Sri Lanka zijn veel thee-plantages
In Sri Lanka zijn veel thee-plantages, ©Dennis Keller

Sri Lanka is een ontwikkelingsland, dat wil zeggen een land dat gekenmerkt wordt door een zwakke economische structuur en ernstige armoede onder brede lagen van de bevolking, die steeds nijpender wordt. Men neemt aan dat in Sri Lanka gemiddeld 22% van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

De armoede heeft hier wel een ander gezicht dan in veel andere ontwikkelingslanden. Dankzij de redelijke sociale voorzieningen zijn er bijvoorbeeld geen mensen die van de honger sterven. De zwakke economische structuur wordt voornamelijk veroorzaakt door de overheersende rol van de agrarische sector, de bescheiden omvang van de industrie en doordat veel mensen hun toevlucht hebben genomen tot dienstverlenende activiteiten, omdat elders geen (wit) werk te vinden is. Deze laatste, zogenoemde informele sector omvat allerlei soorten eenvoudige dienstverlening, zoals het verkopen van souvenirs aan toeristen en het rondleiden van toeristen bij bezienswaardigheden.

Onderwerpen

 • Armoede aan delfstoffen

  Het zoeken naar saffieren in Sri Lanka
  De bodem van Sri Lanka is tamelijk arm aan delfstoffen; hij levert geen olie en steenkool, wel wat graniet, mica, kaolien, en zilverzand voor de glasindustrie....
 • De Groene Revolutie

  De landbouw in Sri Lanka wordt steeds groener
  De plantages zijn een erfenis van de koloniale periode, toen men geen rekening hield met een gelijkmatige ontwikkeling van het land, maar slechts geïnteresseerd...
 • De kokospalm, een multifunctionele boom

  Een jongen klimt in een kokospalm in Jaffna, Sri Lanka
  De bekendste boom in Sri Lanka is zonder twijfel de kokospalm die 15 tot 20 m hoog kan worden. Deze bijzonder nuttige boom neemt een zeer belangrijke plaats in...
 • De theetuinen van de Indische Oceaan

  Een van de vele thee-plantages in Sri Lanka
  Een bezoek aan Sri Lanka is incompleet als u geen bezoek heeft gebracht aan een theeplantage en een fabriek. De Ceylon-thee is wereldberoemd. Na India is Sri...
 • Een agrarische samenleving

  Jongens aan het werk in een kokosnoot-fabriek
  De helft van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector, die de basis vormt van de economie van het eiland. Meer dan een derde deel van de grond...
 • Een bescheiden industrie

  Thee fabriek in Kandy, Sri Lanka
  De bescheiden industrie van Sri Lanka is beperkt tot theepakhuizen, olieslagerijen, cement-, kunstmest-, textiel-, banden-, papier- en suikerfabrieken. Ze levert...
 • Export - een noodzaak

  Een rubberplantage in Sri Lanka
  Ingevoerd worden aardolie(producten), machines, transportmateriaal en voedingsmiddelen. De belangrijkste exportgoederen van Sri Lanka zijn achtereenvolgens: thee...
 • Promotie versus commotie

  Door de tsunami in 2004 raakten veel mensen hun huis kwijt of hadden erge schade
  Het economisch beleid van de huidige regering is gericht op de bevordering van export en het aantrekken van buitenlandse investeerders. Men wil vooral de...
 • Van latex tot rubber

  Rubbertappers snijden de bast van de boom weg om rubber te produceren
  Rubber is een typisch product van een ontwikkelingsland. Het wordt voornamelijk gewonnen uit de Hevea brasiliensis, het voornaamste familielid van de rubberbomen...