Godsdienstige groeperingen

De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist, ©Ronald Saunders

De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen met die naar etnische herkomst. De grondwet van het land kent vrijheid van godsdienst.

Boeddhisten

De grote meerderheid van de bevolking is boeddhist, bijna 14.000.000 mensen (67%). Dit zijn vooral Singalezen, die hoofdzakelijk het midden en het zuiden van het eiland bewonen. Ze hebben sinds eeuwen grote invloed uitgeoefend op de kunst en cultuur van het land.

Tamils

De Tamils zijn voor het merendeel hindoe, verdeeld over verschillende richtingen, in totaal ongeveer 3.400.000 gelovigen (16%).

Moslims

De moslims (1.500.000 ofwel 7,5% van de bevolking) wonen vooral in het oostelijke en zuidoostelijke deel van het eiland. Ze beoefenen er de landbouw of werken in de steden als koopman of ambachtsman.

Christenen

Er wonen ruim 1.250.000 christenen op Sri Lanka (6%), van wie de meeste rooms-katholiek zijn. Men vindt ze onder de Europeanen, Burghers, Singalezen en Tamils. In de Portugese tijd zijn veel Singalezen en Tamils overgegaan tot de rooms-katholieke Kerk. In de Hollandse tijd gingen leden van deze bevolkingsgroepen, zij het in kleiner aantal, over tot de Nederlands Hervormde Kerk en in de Engelse tijd tot de Anglicaanse. Toen de Engelsen in 1796 het bewind overnamen, verlieten de Nederlandse predikanten het eiland. De Nederlands Hervormde Kerk werd de Dutch Reformed Church en haalde haar predikanten uit Schotland, Canada en de VS (Michigan). Het eiland telt veel drukbezochte christelijke kerken, de meeste gebouwd in koloniale barokstijl. De katholieke Kerk heeft Colombo als aartsbisdom en daarbuiten enkele bisdommen; er zijn overwegend inheemse geestelijken. Velen van hen worden priester of monnik in een klooster.

Gerelateerde onderwerpen

 • Burghers

  Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
  Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook...
 • De Tamils in Sri lanka

  Een groep Tamil meisjes
  De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Migraties

  Thee landgoed arbeidsters
  Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • My name is Van Hattem

  Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
  De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode...
 • Singalezen

  Een Singalees meisje in Sri Lanka
  De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar...
 • Vedda's

  Vedda's in Sri Lanka
  De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...