Migraties

Thee landgoed arbeidsters
Thee landgoed arbeidsters, ©DennissylvesterHurd

Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig kwam een omgekeerde migratiegolf op gang. Na het afsluiten van het Sirimavo- Shastripact van 1964 tussen de regeringen van India en Sri Lanka keerden ongeveer 350.000 India-Tamils naar Zuid-India terug. Voorts emigreerden veel Burghers, die na de onafhankelijkheid hun bevoorrechte positie verloren, naar Australië. Veel Sri Lankanen verlieten bovendien hun land om als gastarbeider te werken in het Midden-Oosten. Ten slotte verloor het land veel inwoners als rechtstreeks gevolg van de rassenonlusten. De burgeroorlog heeft de afgelopen decennia aan zeker 55.000 mensen het leven gekost, waaronder 13.000 Singalese soldaten. 200.000 Sri Lankanen (Moren, Tamils en Singalezen) leven in vluchtelingenkampen; bovendien zijn meer dan 100.000 Tamils hun land ontvlucht.

Ongeveer twee derde van de bevolking woont in de vruchtbare vlakte in het zuidwesten. In deze natte zone is een groot deel van de tropische vegetatie verdwenen om plaats te maken voor cultuurgrond; het is tegenwoordig het belangrijkste landbouw- en industriegebied van Sri Lanka. De bevolkingsdruk in het zuidwesten en het welslagen van het irrigatieproject in de Mahaweli leiden nu tot een omvangrijke migratie naar de droge vlakten in het noorden, oosten en zuiden, waar men steeds meer grond in cultuur brengt en nieuwe nederzettingen bouwt. Daardoor neemt de stedelijke bevolking verhoudingsgewijs langzaam toe. Slechts 27% van de totale bevolking woont in een stedelijk gebied; de grootste steden zijn Colombo, Dehiwala-Mount Lavinia, Kotte, Jaffna, Kandy en Galle. Ongeveer 73% van de bevolking woont en werkt op het platteland.

Gerelateerde onderwerpen

 • Burghers

  Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
  Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook...
 • De Tamils in Sri lanka

  Een groep Tamil meisjes
  De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Godsdienstige groeperingen

  De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
  De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • My name is Van Hattem

  Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
  De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode...
 • Singalezen

  Een Singalees meisje in Sri Lanka
  De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar...
 • Vedda's

  Vedda's in Sri Lanka
  De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...