My name is Van Hattem

Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka, ©Indi Samarajiva

De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode mochten lid worden. Onder het Engelse bewind hadden de Hollandse Burghers een bevoorrechte positie ingenomen. Dit kwam vooral doordat zij een hoge opleiding hadden genoten en het land goed kenden. Zij bekleedden belangrijke posten bij de overheid, de politie en het leger of hadden een vrij beroep. Een relatief groot aantal van hen was werkzaam als arts of jurist. Hieraan kwam na de onafhankelijkheid geleidelijk een einde. Tegenwoordig wonen de meeste Dutch Burghers in de zuidelijke stadswijken Bambalapitiya en Wellawate van Colombo en in de stad Matara. Sri Lankanen vragen graag naar uw land van herkomst. Als u vertelt Nederlander te zijn, weten ze altijd wel iemand op te trommelen die zich als Dutch Burgher voorstelt. My name is Van Hattem, pleased to meet you...

Dr. R.L. Brohier

Een van de bekendste Hollandse Burghers was de in 1980 overleden dr. R.L. Brohier. Hij woonde in Galle en heeft uitvoerige studies gepubliceerd over de Hollandse koloniale periode.

De huidige Burghers hebben het moeilijk

Tegenwoordig is het voor de overgebleven Burghers vaak moeilijk een geschikte baan te vinden; veelvuldig worden ze naar het tweede plan geschoven. De Burgherscholen, die nauw met de kerk verbonden waren, werden genationaliseerd; men dwong de Burghers Singalees te leren en ontnam hun bezittingen. De Hollandse Burghers zijn trots op hun afstamming. Ze spreken echter geen Nederlands meer, omdat dit in de loop van de 19de eeuw als voertaal vrijwel geheel door het Engels is vervangen. Hun Hollandse culturele achtergrond is vermengd met Engelse invloeden en ze onderhouden nauwelijks nog betrekkingen met Nederland. Toch wordt de herinnering aan hun afkomst levend gehouden. In het clubgebouw van de Hollandse Burghers bewaren zij herinneringen aan het oude vaderland. Men viert er Sinterklaas en Koninginnedag. Er hangen portretten van de Nederlandse koninklijke familie, een schilderij van admiraal Van Spilbergen (die in 1602 als eerste Hollander voet aan wal zette op het eiland Ceylon), een wapenschild van de voc en de spreuk 'Eendracht maakt macht'.

Gerelateerde onderwerpen

 • Burghers

  Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
  Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook...
 • De Tamils in Sri lanka

  Een groep Tamil meisjes
  De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Godsdienstige groeperingen

  De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
  De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen...
 • Migraties

  Thee landgoed arbeidsters
  Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • Singalezen

  Een Singalees meisje in Sri Lanka
  De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar...
 • Vedda's

  Vedda's in Sri Lanka
  De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...