Singalezen

Een Singalees meisje in Sri Lanka
Een Singalees meisje in Sri Lanka, ©Nikkolo

De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar Sri Lanka kwam en zich daar vermengde met de oerbewoners. Ze noemden zich Sihala of Singalezen, naar de grootvader van hun aanvoerder Vijaya, die een sihala was, een leeuwenzoon. Sindsdien is de geschiedenis van Sri Lanka nauw verbonden met de lotgevallen van het Singalese volk. Hun taal is het Singalees, de officiële taal van Sri Lanka. Singalezen zijn in het algemeen lenige, tenger gebouwde mensen met grote donkere ogen en zwarte haren. Zij zijn onder te verdelen in twee verschillende groepen: de laaglanden de hooglandbewoners. Deze groepen zijn op hun beurt weer opgesplitst in een aantal kasten. Het kastensysteem heeft vooral een sociale functie; de Singalese maatschappij wordt ermee in onvermengbare klassen onderverdeeld. Het kastensysteem van de Singalezen is minder overheersend dan bij de Tamils en niet gebaseerd op afkomst, maar op het beroep. De hooglandbewoners (Kandyans) leven in het bergachtige district Kandy, maar ook in Anuradhapura, waar een van de oude koninkrijken was gevestigd. Zij beschouwen zich als de ware vertegenwoordigers van de oude Singalese cultuur. De laaglandbewoners leven aan de zuid- en westkust van het eiland. Zij hebben een afwijkende sociale structuur die sterk is beïnvloed door de vele handelscontacten.

Rijst en religie

Rijst speelt een vooraanstaande rol in het leven van Singalezen. Ze gebruiken dit gewas tijdens bruiloften, begrafenissen, feesten en festivals en offeren het aan de goden. Bovendien is rijst sinds mensenheugenis het hoofdbestanddeel van iedere maaltijd in Sri Lanka. Van even grote betekenis voor de cultuur van de Singalezen is het boeddhisme. Dit geloof speelt een grote rol in het maatschappelijke en politieke leven en inspireert kunst en literatuur. Het boeddhisme vormt het karakter van het Singalese volk door de mensen de volgende idealen voor te houden: vrede, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, gastvrijheid, liefde voor zieken en voor al wat leeft. In Sri Lanka gaan religieuze gebruiken en het dagelijks leven hand in hand en overal ziet men kleine tempels en mensen die bezig zijn met religieuze handelingen.

Gerelateerde onderwerpen

 • Burghers

  Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
  Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook...
 • De Tamils in Sri lanka

  Een groep Tamil meisjes
  De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Godsdienstige groeperingen

  De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
  De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen...
 • Migraties

  Thee landgoed arbeidsters
  Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • My name is Van Hattem

  Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
  De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode...
 • Vedda's

  Vedda's in Sri Lanka
  De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...