Sociale voorzieningen

Er zijn sociale voorzieningen voor gehandicapten in Sri Lanka
Er zijn sociale voorzieningen voor gehandicapten in Sri Lanka

Zowel in de steden als op het platteland zijn de sociale voorzieningen voor een ontwikkelingsland in het algemeen redelijk, al leven veel mensen onder de armoedegrens. Voor het armste deel van de bevolking betekent dit enige steun in het harde bestaan. Gehandicapten, chronisch zieken en slachtoffers van natuurrampen hebben recht op een kleine toelage. De staat onderhoudt bejaardentehuizen en weeshuizen.

Werkeloosheid

Bij werkloosheid in Sri Lanka krijgt men een kleine uitkering. Het werkloosheidscijfer schommelt rond de 20%; in de hoofdstad Colombo en op het schiereiland laffna ligt dit aanmerkelijk hoger. Het is dus geen wonder dat velen na het verlaten van de lagere, middelbare of hogere school moeilijk een baan kunnen vinden. De meeste afgestudeerden zijn lange tijd werkloos; na lang zoeken vinden sommigen een betrekking, zij het beneden het peil van hun opleiding en tegen een laag salaris. Het totale werkloosheidscijfer onder de jeugd schat men op 30%. De toenemende werkloosheid onder goed opgeleide jongeren leidt tot veel sociale onrust; velen verlaten Sri Lanka om elders te gaan werken.

Onderwerpen

 • Ayurvedische artsen

  Ayurvedische artsen in Sri Lanka gebruiken ook bomen en planten om mensen te helen
  Naast artsen die zijn opgeleid in de westerse geneeskunde zijn er ca. 10.000 beoefenaars van de hindoegeneeskunde (ayurveda, letterlijk 'kennis van het leven')....
 • Gezondheidszorg

  Een ziekenhuis in Sri Lanka
  Een derde van de kinderen in Sri Lanka is door gebrek aan schoon drinkwater en chronische ondervoeding extra gevoelig voor diarree, infecties, bloedarmoede,...
 • Onderwijs

  Meisjes op een basisschool in Sri Lanka
  Basisonderwijs Sri LankaSri Lanka heeft, dankzij een goed georganiseerd onderwijssysteem, een van de laagste percentages analfabeten van Azië (11%). In 1960/1961...
 • Talen

  Singalese getallen
  De officiële taal van Sri Lanka is het Singalees (Sinhala), van oorsprong een Arisch dialect, verwant aan het Sanskriet en dus een Indo-Europese taal. Hij wordt...

Reacties

Hoe komt u erbij dat er werkloosheidsuitkeringen zijn in Sri Lanka. En er zijn al helemaal geen voorzieningen voor gehandicapten. Afgezien van ieder jaar weer wat loze beloften van politici is er niets maar dan ook helemaal niets. Alle voorzieningen zijn door buitenlandse charitatieve organisaties. Alleen zeer recent kunnen gehandicapten een bedrag krijgen als start voor de bouw van een huis of start van een bedrijfje. Als ze hier geen gebruik van maken wordt soms ook een maandelijkse uitkering gegeven van een paar duizend roepies voor de allerarmste families. Soms wordt een deel van dat geld direct weer geclaimd door corrupte functionarissen. Dit zijn de enige voorzieningen die nu na jarenlange loze beloftes ook daadwerkelijk worden toegepast, er is dus vooruitgang. Maar werklozen uitkering, geen idee waar dat vandaan komt. Het recht hebben op een toelage betekent in dit land geenszins dat die toelage ook wordt uitgekeerd. Graag uw website aanpassen in realistische zin.

Beste Jan, u heeft zeker gelijk als u zegt dat de uitkeringen niet in overeenstemming zijn met de behoeften; anders zou Sri Lanka ook geen ontwikkelingsland zijn. Het is ook waar dat heel veel mensen onder de armoedegrens leven en dat er veel meer zou moeten gebeuren om het leven voor heel veel mensen dragelijker te maken. Dat neemt niet weg dat men wel wat probeert en dat er minimale uitkeringen en sociale voorzieningen in Sri Lanka zijn, zeker voor een land dat echt totaal afhankelijk is van de Wereldbank en op dit moment niet (en waarschijnlijk ook niet in de komende jaren) voor zichzelf kan zorgen. Dat criminele corrupte functionarissen invloed proberen uit te oefenen op de uitkeringen is helaas waar.