De Tamils in Sri lanka

Een groep Tamil meisjes
Een groep Tamil meisjes, ©Vadakkan

De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en spreken hun eigen taal, het Tamil. De Tamils zijn in het algemeen kleiner dan de Singalezen en hebben vaak een donkerder huidskleur. Naar herkomst kunnen de Tamils in twee groepen worden verdeeld.

Jaffna- of Sri Lanka-Tamils

De grootste groep wordt gevormd door de Jaffna- of Sri Lanka-Tamils (12,6%), afstammelingen van Dravidische invallers die al vanaf de 3de eeuw v.Chr. het noorden van het eiland hebben gekoloniseerd. Vooral in de 11de en de 13de eeuw zijn grote aantallen Tamils uit Zuid-India de smalle zeeëngte tussen het vasteland en Sri Lanka overgestoken om zich blijvend op het eiland te vestigen. De Jaffna- of Sri Lanka- Tamils wonen vooral op en om het schiereiland Jaffna en langs de oostkust. Een minderheid woont in de grote steden in de vanouds Singalese gebieden, waar ze voornamelijk werkzaam zijn in de handel en het onderwijs.

India-Tamils

De tweede groep vormen de India-Tamils (5,6%), nakomelingen van de loonslaven die in de tweede helft van de vorige eeuw door de Engelsen uit de deelstaat Tamil Nadu in Zuid-India naar Ceylon zijn gehaald. Zij gingen werken op de thee- en rubberplantages, die toen juist in opkomst waren. Men vindt ze vooral in het centrale hoogland, waar ze een karig bestaan leiden als plantagearbeiders.

Gerelateerde onderwerpen

 • Burghers

  Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
  Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Godsdienstige groeperingen

  De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
  De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen...
 • Migraties

  Thee landgoed arbeidsters
  Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • My name is Van Hattem

  Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
  De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode...
 • Singalezen

  Een Singalees meisje in Sri Lanka
  De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar...
 • Vedda's

  Vedda's in Sri Lanka
  De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...