Vedda's

Vedda's in Sri Lanka
Vedda's in Sri Lanka, ©Patrick Harrigan

De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het neolithische tijdperk. Oorspronkelijk bewoonden zij een groot deel van het huidige Sri Lanka. Zij leefden voornamelijk van de jacht. Verder verzamelden zij eetbare gewassen en vingen zij vis. In de loop der eeuwen hebben zij hun oude levenswijze aan de cultuur van de Singalezen aangepast. Zij jagen bijna niet meer met pijl en boog, maar bebouwen stukjes land aan de rand van de jungle en leven voornamelijk van de opbrengst daarvan. Soms gaan zij nog met een geweer op jacht. Hun godsdienst is animistisch. Dit geloof is een primitieve godsdienst, waarin voorouders en ontelbare geestelijke wezens een belangrijke rol spelen. Enige duizenden Vedda's leven op deze manier naast de Singalezen in het centrum van het eiland, enkele honderden wonen in de omgeving van Batticaloa en hebben de gebruiken van de Tamils overgenomen. Uiterlijk lijken zij veel op de Singalezen. Het zijn in het algemeen lenige, tenger gebouwde mensen met brede neusgaten, donkere ogen en zwarte haren. Enkele stammen hebben geweigerd hun oude gewoonten op te geven, onder andere een groep die niet ver van de stad Mahiyangana leeft en één in de oostelijke provincie Uva. Helaas worden veel van deze Vedda's door de autoriteiten van hun jachtvelden verdreven. In 1985 werd een groep uit het Nationale Park Madura Oya verwijderd, omdat zij met haar jachtgewoonten een bedreiging vormde voor de wildstand. Volgens de Vedda's werden de meeste dieren echter door stropers gedood.

Gerelateerde onderwerpen

 • Burghers

  Het aantal Burghers, in procenten, per streek in Sri Lanka
  Deze bevolkingsgroep van ca. 30.000 mensen bestaat uit afstammelingen van de Europese veroveraars en koloniale handelslieden. Niet alleen Hollanders, maar ook...
 • De Tamils in Sri lanka

  Een groep Tamil meisjes
  De Tamils vormen met ca. 3,8 miljoen mensen (ruim 18% van de bevolking) de grootste etnische en culturele minderheid. Zij behoren tot het Dravidische ras en...
 • Een gemengde bevolking

  Drie generaties Tamils
  Sri Lanka kent veel verschillende bevolkingsgroepen, zoals Singalezen, Tamils, Moren, Vedda's, Maleiers, Engelsen, Burghers en Zigeuners, die elk vasthouden aan...
 • Godsdienstige groeperingen

  De meerderheid van de bevolking van Sri Lanka is boeddhist
  De godsdienst speelt in Sri Lanka een zo grote rol, dat we er verderop in deze website uitgebreid op terugkomen. De indeling naar religie komt globaal overeen...
 • Migraties

  Thee landgoed arbeidsters
  Tot het einde van de jaren vijftig kende Sri Lanka een vestigingsoverschot, voornamelijk veroorzaakt door de komst van de plantagearbeiders. In de jaren zestig...
 • Moren

  Een Moor in Sri Lanka
  De Moren op Sri Lanka stammen af van Arabische handelaren die in de 8ste eeuw als kolonisten en kooplieden naar het toenmalige Ceylon kwamen. Zij vormen met...
 • My name is Van Hattem

  Een zeilboot langs de kust van Sri Lanka
  De Hollandse Burghers stichtten in 1907 in Colombo de Dutch Burgher Union. Alleen degenen die hun stamboom konden terugvoeren tot de Hollandse koloniale periode...
 • Singalezen

  Een Singalees meisje in Sri Lanka
  De Singalezen vormen het grootste deel van de eilandbewoners, ongeveer 74%. Zij stammen af van een Indo-Arisch volk dat ongeveer 2500 jaar geleden uit India naar...
 • Zigeuners

  Een afbeelding van zigeuners in Sri Lanka
  De Zigeuners op Sri Lanka zijn minstens 2000 jaar geleden vanuit India naar het eiland getrokken. De drie voornaamste groepen zijn: de Ahikuntakaya ofwel...