Algemene informatie Tanzania

Neringdoenden langs de spoorbaan
Warme hap langs de spoorbaan

BELANGRIJK:

Je kunt niet altijd zonder gevaar naar het land van je keuze reizen. Daarom geeft de overheid voor landen een zogenaamd reisadvies uit. Soms is dat reisadvies 'negatief' en is het beter om dat land of een gedeelte van dat land te mijden. Vraag als je plannen aan het maken bent de informatie daarover op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.

NB. Een negatief reisadvies door de overheid wil niet altijd zeggen dat je de reis kunt annuleren en teruggave van de reissom kunt verlangen. Daarvoor noet de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) het negatieve advies overgenomen hebben. Raadpleeg je reisbureau of touroperator.

Algemene informatie

Zonder voorbereiding naar een land afreizen betekent dat de reiziger veel gaat missen. Het is uitgesloten dat een reis volledig tot zijn recht komt als men vooraf niets weet over achtergronden, geschiedenis, over de leefgewoonten van volkeren en ga zo maar door.

Iedereen is het erover eens dat je je moet voorbereiden op ziekten die je in den vreemde kunt oplopen en iedereen neemt daar dan ook maatregelen tegen. Natuurlijk wil je van alles weten over de verkrijgbaarheid van de eerste levensbehoeften, met welk geld je daarvoor moet betalen en, als het even kan, ook hoeveel.

Het achterliggende deel van deze site: 'Algemene Informatie Tanzania' voorziet in ruime mate in die behoefte en in het deel Praktische informatie Tanzania vindt u een grote hoeveelheid details.

Niet alles zal uw onverdeelde belangstelling hebben en er zijn zonder twijfel delen die niet specifiek voor u van belang zijn. Maar zeg nou zelf: is het niet beter om vooraf te weten dat bepaalde volkeren in verticale bewegingen dansen en u niet in verlegenheid wordt gebracht als u in schaterlachen uitbarst als u dat voor de eerste keer ziet?

Zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen. Neem de moeite om ook kennis te nemen van de achtergronden, van de geschiedenis en van de zeden en gewoonten die eigen zijn aan bepaalde culturen. Het maakt uw reis naar Tanzania een stuk interessanter.

N.B. Van enkele foto's en afbeeldingen kon de naam van de rechthebbende niet worden achterhaald. Indien gewenst wordt het beeld verwijderd of wordt deze alsnog vermeld.

Onderwerpen

 • Speke en Burton, een paar apart

  Monument voor Burton en Speke bij Lake Tanganyika
  Ze waren elkaars tegenpolen en ze hebben veel ruzies bijgelegd, maar op de een of andere manier trokken John Hanning Speke en Richard Burton elkaar ook aan. De...
 • Bevolking

  Maasai familie
  Inwoners die niet geteld worden In 2016 is een belangrijke beweging op gang gekomen voor inwoners die in Tanzania niet deel (kunnen) nemen aan het normale...
 • Economie en transport

  Markt in Arusha
  Voor ieder die een land bezoekt is het handig om ook iets van de economische achtergronden te weten. Op het moment dat je een land binnenkomt maak je op de een...
 • Eten en drinken

  Vis, matoke en rijst
  Voor de keuken hoeft u niet speciaal naar Tanzania te gaan. U komt er niets te kort en het eten is anders dan thuis, maar bepaald geen haute cuisine. Aan de kust...
 • Fauna

  Fauna
  Niet alleen de stoffelijke overschotten van de op dat moment oudste mens werden in Tanzania gevonden, ook fossiele resten van reeds lang uitgestorven dieren trof...
 • Flora

  Flora
  De vegetatie van het land en het hoogteverschil zijn medebepalend voor het dierenleven. De grote verscheidenheid aan vegetatie is er dan ook mede...
 • Geschiedenis

  Schedel Zinjanthropus
  De vroegste tijdZoals van zoveel Afrikaanse landen, ontbreekt van Tanzania elke vorm van vroege geschiedschrijving. Toch is er, dankzij moderne technieken, veel...
 • Gezondheid

  Apothekers spreken Engels
  Hoewel in de grote steden de medische zorg op een behoorlijk peil staat, is het voorkomen van ziekten altijd nog de beste methode om aan de soms peperdure...
 • Het land

  Warmwaterbron
  Karibu! Welkom in Tanzania Wat zoekt een mens in Tanzania? Misschien dat die vraag anders gesteld zou moeten worden: wat kan een mens in Tanzania niet vinden?...
 • Kunst en cultuur

  Makonde houtsnijwerk op postzegels
  Tanzaniaanse kunst en cultuur heeft zich niet apart van hetgeen er in omringende landen op dat gebied gebeurde ontwikkeld. Vreemde volkeren brachten al sinds de...
 • Nationale parken en wildreservaten

  Duidelijk
  De meeste toeristen bezoeken Tanzania om te kunnen genieten van het wild dat daar in grote verscheidenheid en in geweldige hoeveelheden leeft. Recente tellingen...
 • Opmerkelijke volkeren, leefwijze en geschiedenis

  Opmerkelijke volkeren
  Het was de eerste president van de Verenigde Republiek van Tanzania, Julius Kambarage Nyerere die, als onderdeel van het bewustwordingsproces van de bevolking,...
 • Politiek Tanzania

  Het wapen van Tanzania
  De officiële naam van Tanzania is Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania, United Republic of Tanzania, ontstaan in 1964 door het samengaan van het toenmalige Tanganyika...
 • Taalgids (Ki) Swahili

  AchtergrondenIn Tanzania wordt Swahili gesproken. De inwoners zelf noemen het Ki-swahili. Veel mensen spreken ook Engels en bovendien de taal van hun eigen volk...
 • Winkelen en souvenirs

  Souvenirs rechtstreeks van de fabrikant
  In alle grote steden zijn gerenommeerde winkels te vinden waar alles te koop is waarop de toerist zijn zinnen gezet heeft. Toch koopt u veel leuke dingen op de...