Geschiedenis

Schedel Zinjanthropus
Schedel Zinjanthropus

De vroegste tijd

Zoals van zoveel Afrikaanse landen, ontbreekt van Tanzania elke vorm van vroege geschiedschrijving. Toch is er, dankzij moderne technieken, veel bekend geworden. In Tanzania werden de oudste sporen in Afrika gevonden die duiden op de aanwezigheid van mensachtigen.

In 1911 werden bij toeval door een Duitse entomoloog (insectenkenner), professor Katurinkle, op vlinderjacht in dit gebied, fossiele resten en beenderen gevonden nabij Olduvai Gorge. Dit bracht in Europa nogal wat interesse teweeg en in 1913 vertrok een expeditie onder leiding van professor Reck naar het gebied voor nader onderzoek. Men bleef er slechts 3 maanden zonder dat er iets spectaculairs ontdekt werd en men moest naar Duitsland terugkeren in verband met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Pas in 1931 bezocht hij het gebied opnieuw, ditmaal in gezelschap van de archeoloog dr. Louis Laekey. Hun onderzoek verliep moeizaam en vooral vruchteloos. Totdat, 28 jaar later, in 1959, Laekey’s vrouw Mary resten van beenderen en een schedel vond van een mensachtige die tussen 1,75 en 2 miljoen jaren oud moet zijn geweest. Deze Zinjanthropus, bekend geworden als de ‘notenkrakermens’ vanwege zijn grote tanden is de oudst bekende voorloper van de mens. Een jaar later werden sporen ontdekt van de homo habilis, de voorloper van de homo erectus. Gereedschappen van deze oermens, 1 tot 1,5 miljoen jaren oud, werden zowel in Olduvai Gorge als in Isimila (nabij Iringa) gevonden.

In 1979 werden nabij Laetoli, zuidelijk van Olduvai Gorge, de voetsporen ontdekt van een (mensachtige) man, een vrouw en een kind die rechtop gelopen moeten hebben. In de wetenschap werden deze mensen omschreven als ‘wezens’. Gelet op de andere sporen die ontdekt werden, moeten deze zijn geconserveerd tijdens vulkaanuitbarstingen die 3,5 miljoen jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Door deze vondsten krijgt de geschiedenis van onze vroegste voorvaderen mogelijk een nieuwe dimensie. Dat zou eveneens veroorzaakt kunnen worden door de vondst van antropoloog Ron Clarke die in december 1998, in een grot nabij Johannesburg in Zuid-Afrika, de fossiele resten aantrof van een skelet dat naar alle waarschijnlijkheid 3,6 miljoen jaar oud is.

Tijdperken

 • Speke en Burton, een paar apart

  Monument voor Burton en Speke bij Lake Tanganyika
  Ze waren elkaars tegenpolen en ze hebben veel ruzies bijgelegd, maar op de een of andere manier trokken John Hanning Speke en Richard Burton elkaar ook aan. De...
 • Belangrijke jaartallen in de Tanzaniaanse geschiedenis

  Julius Nyerere Monument in Dodoma
  3,5 miljoen jaar voor Chr. Rechtopgaande ‘wezens’ leven in Tanzania.2 miljoen jaar voor Chr. De Zinjanthropus (’notenkrakermens’) woont in het land.1,5 miljoen...
 • David Livingstone

  Schilderij van David Livingstone
  Een van de meest bekende en wellicht meest tot de verbeelding sprekende ontdekkingsreizigers was David Livingstone. Hij werd in Blantyre in Schotland geboren op...
 • De laatste menseneters

  Niets meer te vrezen
  Aan het einde van de 19e eeuw trokken veel blanken eropuit om vanuit Bagamoyo te gaan jagen in het aan wild zo rijke Tanzania. Steevast gebruikte men het...
 • De middeleeuwen

  Arabieren en Perzen bouwden steden
  In de omgeving van Lake Tanganyika, nabij Uvinza, zijn sporen gevonden van zoutmijnen die uit de 5e eeuw dateren. Tot aan de 19e eeuw bleven deze zoutmijnen in...
 • Emin Pasja

  Emin Pasha
  Eén van de kleurrijkste figuren uit de rijen van de ontdekkingsreizigers en bestrijders van slavenhandelaren was ongetwijfeld Emin Pasja. Als Duitser zat hij...
 • Europeanen in Tanzania

  Eén van de (vele) herinnneringen
  In het midden van de 19e eeuw kregen veel Europeanen, al dan niet gesteund door grote landen in Europa zoals Engeland en Duitsland, belangstelling voor de...
 • Het koloniale tijdperk

  Mkwawa universiteit in Iringa
  Uitbreiding van de industriële productie, goedkope arbeidskrachten, grondstoffen die nauwelijks iets kostten en expansiedrift waren de voornaamste drijfveren...
 • Julius Kambarage Nyerere

  Julius Kambarage Nyerere
  De in 1922 geboren Julius Nyerere is Tanzaniaan van geboorte. Hij stamt van de Zanaki, zijn vader was chief van het gebied in het uiterste noorden van het land,...
 • Koningen en chiefs

  Moderne chief (Jakaya Kikwete)
  Als gevolg van Engelse invloeden konden de Arabieren de Oost-Afrikaanse kust geleidelijk aan weer heroveren. Soms werden ze daadwerkelijk door de Britten...
 • Op eigen benen

  sjeik Ali Hassan Mwinyi
  In december 1963, twee jaar na de verzelfstandiging van Tanganyika, werd Zanzibar onafhankelijk. Op 26 april 1964 tekenden Tanganyika en Zanzibar een verdrag dat...
 • Rond het begin van onze jaartelling

  Ook de Datoq hebben Bantoebloed
  Tientallen opgravingen hebben aangetoond dat er in de de 2e en 1e eeuw voor het begin van onze jaartelling al mensen woonden die behoorden tot volkeren die...
 • Tanzania en de slavenhandel

  Slavenmonument Zanzibar
  De slavenhandel vanuit Tanzania kent een lange historie. Al in de 9e eeuw werden aan de Afrikaanse oostkust mensen gevangen en als slaven verhandeld. De Chinezen...

Tijdperken

 • Eten en drinken

  Vis, matoke en rijst
  Voor de keuken hoeft u niet speciaal naar Tanzania te gaan. U komt er niets te kort en het eten is anders dan thuis, maar bepaald geen haute cuisine. Aan de kust...
 • Kunst en cultuur

  Makonde houtsnijwerk op postzegels
  Tanzaniaanse kunst en cultuur heeft zich niet apart van hetgeen er in omringende landen op dat gebied gebeurde ontwikkeld. Vreemde volkeren brachten al sinds de...
 • Politiek Tanzania

  Het wapen van Tanzania
  De officiële naam van Tanzania is Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania, United Republic of Tanzania, ontstaan in 1964 door het samengaan van het toenmalige Tanganyika...