Geschiedenis

Bakermat van Tirol
Bakermat van Tirol

Tirol en Vorarlberg hebben beiden hun eigen geschiedenis. Was Tirol ingeklemd tussen Italië en Duitsland, Vorarlberg en de inwoners ervan hebben geschiedkundig vooral te maken gehad met Zwitserland en deels (Klein Walsertal) met Duitsland. Vandaar dat je van beide landsdelen apart een stukje geschiedenis voorgeschoteld krijgt. Na de inlijving van Vorarlberg bij Oostenrijk gaat de geschiedenis uiteraard gelijk op.

Voor de duidelijkheid: wat wij kennen als 'Tirol' wordt beter benoemd met de naam 'Noord-Tirol'. Dit komt ook tot uitdrukking in de naam van het gebied dat wij beter kennen als 'Oost-Tirol'. In Oostenrijk vormen de delen Noord- en Oost-Tirol tezamen het landsdeel Tirol.

Hoe zit dat dan met Zuid-Tirol? Daar ligt de bakermat van Tirol, de geschiedenis begint in Zuid-Tirol, maar dat hoort bij Italië. Hoe dat precies in elkaar steekt kun je hierna lezen.

  • De geschiedenis van Tirol

    Slag bij Bergisel in 1809 (Joseph Anton Koch)
    De oudste vondsten die met Tirol te maken hebben dateren van ongeveer 4000 jaar v.Chr.. Het waren in hoofdzaak jagers en verzamelaars, maar al snel ging men zich...
  • De geschiedenis van Vorarlberg

    Burcht Schattenburg
    Historisch gezien zou Vorarlberg ook tot Zwitserland kunnen behoren, het waren de Zwitsers (uit Wallis, de naam is terug te vinden in ‘Walsertal’) die in de 13e...